Over ons

Ga direct naar


De vereniging

De Reumapatiëntenvereniging Helmond en Omstreken is op 16 maart 1983 opgericht en heeft op 1 januari 2012 een naamsverandering ondergaan in Vereniging ReumaActief de Peel. Het doel van vereniging ReumaActief De Peel is om zich in te zetten voor iedereen met een reumatische aandoening. De vereniging streeft dit doel na door:
Het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onder besturen kan datgene worden verstaan wat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt zij in het belang van de vereniging. Er zijn verschillende wettelijke en statutaire verplichtingen, daarnaast draagt het bestuur ook een beleid uit, wat mede bepaald wordt door de ALV. Het bestuur van de vereniging ReumaActief de Peel bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris, penningmeester, bewegingscoördinator en een jongerencoördinator.Vertrouwenspersoon

Sinds september 2017 heeft Onis Vrijwilligerscentrale een gekwalificeerd vertrouwenspersoon voor vrijwilligers van stichtingen en verenigingen in Asten en Someren, die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg van de mensen die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen zijn Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksueel getinte opmerking, aanranding of verkrachting of pesten door bijvoorbeeld dwarsgezeten te worden tijdens werkzaamheden. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsverplichting en zal geen actie ondernemen zonder uw toestemming.

Als u last hebt van ongewenst gedrag, staat zij naast u. U hoeft zich bij een vertrouwenspersoon niet te verdedigen. Zij gaat uit van wat u vertelt en zal op grond daarvan meedenken. Als u bij haar langskomt, houdt u de regie. Zij denkt slechts met u mee, en u bepaalt uiteindelijk wat u wilt dat er gebeurt.

Wat kan zij voor u doen? U kunt bij haar uw verhaal kwijt. Als u wilt kan zij ook meedenken over:

In ernstige gevallen kunt u ook een formele klacht tegen iemand indienen, daar kan de vertrouwenspersoon van Onis u bij helpen.

Kijk voor meer informatie op https://www.oniswelzijn.nl/oniswelzijn/vrijwilligerscentrale/Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar, maar vrijwilligers zijn altijd welkom. Dus heb je een goed idee of zou je graag de vereniging willen helpen, stuur dan een mail naar .Vrijwilligers

2021 is het jaar van de vrijwilliger. Onze vrijwilligers maken onze vereniging. Want zonder hen, zou onze vereniging niet bestaan!
Maar kent u onze vrijwillgers? Als blijk van waardering willen wij hen meer zichtbaar maken. Wie zijn zij en wat doen ze zoal voor ons?
Hier ziet u onze vrijwilligers aan 't woord.
Regels en gedragscodes

Hieronder kunt u alle regels en gedragcodes van de vereniging vinden.
Als je de uitgave op wilt slaan, open je de betreffende uitgave en klik je rechtsboven op downloaden.Notulen

Hieronder kunt u de notulen van de algemene ledenvergaderingen (ALV) vinden: